La prescripció i la caducitat d’accions derivades del contracte de treball

Per | novembre 2nd, 2018|Jurídic, Laboral|

LA PRESCRIPCIÓ I LA CADUCITAT: APLICABILITAT EN LES ACCIONS DERIVADES DELS CONTRACTES DE TREBALL En qualsevol l’àmbit del dret existeixen dos conceptes d’especial transcendència quan es pretén exercir un dret; aquests conceptes, la caducitat i la prescripció, determinen si a nivell procedimental és viable l’exercici del dret o la reclamació d’una obligació a un determinat