Project Description

“Tot va començar amb una inspecció d’hisenda, ens pensàvem que ho fèiem tot bé però va resultat que no era així”.

A partir d’una situació inicial desagradable i complexa es va dissenyar un model de gestió que va començar a donar resultats a les poques setmanes. Avui l’empresa coneix a la perfecció tant els resultats com la seva composició i està segura que fa les coses bé.

S’han realitzat algunes de les accions següents:

  • Disseny d’un model de gestió on client i assessor comparteixen la mateixa informació comptable i financera.
  • Formació del personal administratiu de l’empresa.
  • Canvis importants en la forma de contractació del personal.
  • Revisió de tots els fets amb transcendència tributària i adequació a la normativa.
  • Confecció d’informes especials de naturalesa financera.
  • Altres actuacions…

Comentaris del propietari:

“Sempre havia pensat que ho teníem tot bé, no era conscient de la complexitat dels temes fiscals que afecten l’empresa”. Ara si que puc dir que amb Ramió Assessors estic tranquil però ho vaig passar malament.

“Quan contractàvem un nou treballador no teníem en compte cap criteri ni tant sols sabíem que ens costaria el lloc de treball, ara abans d’iniciar la relació laboral ho sabem tot.

“L’assessor de Ramió Assessors ens va fer notar la dependència que teníem d’un nombre reduït de clients i la necessitat de destinar esforços a la captació de noves feines per evitar els riscos derivats de la possible pèrdua d’un client, ara la nostra facturació esta més repartida, estem millor”.