Taula restaurantEl Reial Decret Llei 4/2013 de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul a la creació d’ocupació introdueix mesures laborals  i fiscals per afavorir l’emprenedoria. Consulti les mesures més importants: Incentius laborals a l’emprenedoria,  Incentius fiscals a l’emprenedoria.